Apasă pentru a primi toate ofertele!

Politica de confidentialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. AMELIA COMSERV 2000 S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este asigurarea celor mai bune si competitive servicii pentru clientii ReduceriProduse.ro, precum si oferirea de servicii de marketing si publicitate.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru oferirea celor mai bune servicii clientiilor nostrii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea ReduceriProduse.ro de a oferi clientilor serviciile solicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari pentru a putea realiza serviciile solicitate de dumneavoastra: partenerii contractuali ai operatorului, furnizorii de servicii si bunuri, societati bancare. Informatiile inregistrate sunt communicate catre autoritatile publice, numai pentru derularea unui act administrativ sau de justitie. Solicitam doar acele informatii necesare functionarii normale ale serviciilor atasate prezentului website. Orice informatie este solicitata explicit si necesita acceptul dvs.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de contact a ReduceriProduse.ro, cat si printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire trimisa pe adresa noastra. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

In calitate de proprietar, administrator si creator al site-ului www.ReduceriProduse.ro, echipa ReduceriProduse.ro isi rezerva dreptul de a putea revizui sectiunea "Politica de confidentialitate" in orice moment fara o notificare prealabila. Ca utilizator al site-ului ReduceriProduse.ro sunteti obligat sa respectati toate aceste modificati si de aceea va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune a site-ului pentru a lua cunostiinta de ultimele modificari.